РУО София с предупреждение към директорите, относно наказанията на децата

Време за прочитане:1 Минути, 47 Секунди

Регионалното управление по образованието в София е изпратило писмо до директорите на столичните училища с указания при какви условия да налагат санкции на учениците. На фона на и без това тромавите процедури по санкциониране, заради които учителите пристъпват към наказания само в краен случай, някои педагози схващат препоръките като намек въобще да се въздържат от налагане на каквито и да е санкции.

Писмото на шефа на РУО-София Ваня Кастрева е заради “зачестили оспорвания на заповеди за налагане на санкции на ученици”. В него тя подчертава, че целта му е единствено да окаже методическа подкрепа на учебните заведения “за законосъобразно прилагане на процедурата по налагане на санкции на учениците, като превантивна мярка срещу издаване на порочни актове, които да подлежат на отмяна по административен или съдебен ред”.

Кастрева припомня на училищата разпоредбата на чл. 199 на училищния закон, според която санкции се налагат след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците. “Това предполага, че преди да пристъпите към налагане на санкция, следва да сте предприели действия по оказване на обща подкрепа по смисъла на Наредбата за приобщаващото образование”, посочва тя. Такива действия са обсъждане между ученика и класния ръководител на възникнал проблем, използване на посредник при решаване на конфликт, консултиране на детето с психолог, включването му в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин, насочването му към занимания, съобразени с неговите потребности и др. В тези случаи родителят следва задължително да бъде уведомен за предприетите действия. Ако откаже да съдейства, директорът следва писмено да сигнализира дирекция “Социално подпомагане”.

Началникът на РУО-София обръща внимание на разминаване между закона и наредбата за приобщаващо образование. В наредбата е посочено, че освен налагането на санкция се предоставя обща подкрепа за личностно развитие. “Описана по този начин, нормата предполага оказване на обща подкрепа едва след налагане на санкцията. Това противоречи на волята на законодателя”, казва тя и препоръчва учителите да прилагат принципите на закона, тъй като той е с по-висок ранг. Т.е. първо да се търси начин за преодоляване на проблемното поведение и след това да се преминава към наказания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Total
16
Сподели