ПАВЕТО – Удобните медии в неудобната нова реалност в България – Първа част

Време за прочитане:3 Минути, 27 Секунди

Функционирането на държавата като такава e невъзможно без независими медии. Единствено информацията, представена чрез различни гледни точки, може да помогне на обществото да изгради собствена автентична представа за реалността. Именно заради това първата цел на тоталитарните режими и диктатурите е поставянето на медиите под контрол. Това беше една от първите задачи на Бойко Борисов с идването му на власт преди 13 години. Азбучно правило е, че неинформираният човек лесно може да бъде подвеждан, манипулиран и насочван в необходимата посока.

Ето какво казва един от авторите на американската Декларация за независимост Томас Джеферсън за медиите:

„Тъй като основата на нашата форма на управление е мнението на народа, нашата първа цел трябва да бъде той да е информиран; и ако трябва аз да решавам дали да имаме правителство без вестници или вестници без правителство, няма да се поколебая нито за миг да избера второто.“

Всъщност, липсата на обективност и независимост на медиите е равнозначна на липсата на свобода.

Кои са основните причини, които доведоха до девалвацията в журналистическата професия и до овладяването на медиите от външни за тях субекти? Кой забрани редица важни теми, които, въпреки своята обществена значимост, не фигурират в медийното пространство?

Отговорът е близо до въпросите и темите, които са табу за официалната журналистика в България. Ето само някои от тях.

Фалшификация и манипулация по време на избори

Обикновено всички избори са съпроводени от скандални разкрития за откровена подмяна на гражданският вот, но темата бързо се покрива или умело е отклонявана в безсмислени диспути, концентрирани в детайлите на поредната сензация, без анализ по същество на първопричините и истинските последствия. Всъщност, този начин на отразяване се ползва и за всички останали неудобни въпроси.

Забрана да се говори по същество за икономическите групировки, за техните структури, дейност и влияние

Говори се с евфемизми, като например модела “Кой“, но се пропуска назоваването на влиятелните олигархични кръгове, разпределили помежду си обществените поръчки, браншовите отрасли и остатъците от икономиката. Ако се спомене името на някой олигарх, това обикновено се дължи на проявено своеволие и непослушание от негова страна към силните на деня.

Антипотребителските практики на банките и прекаленото им овластяване

За банките или добро, или нищо. Това е основният принцип на официалните медии. Въпреки честото гостуване на компетентно изглеждащи банкери в телевизионните студия, почти не се случва журналист да зададе дори един съществен въпрос, който наистина интересува обикновените хора, страдащи от своеволията на тези финансовите институции. Нито дума за противоконституционното законодателство, което е съсредоточило цялата власт и привилегии в ръцете на банките, давайки им права, характерни за държавни институции.

Закони и нормативни наредби, нарушаващи Конституцията

Въпреки че Конституцията е основен закон, на практика сме свидетели на постоянното й нарушаване от страна на законодателния орган. Част от законите, приемани в парламента, по своята същност влизат в противоречие с основния закон. Примерите за това са многобройни. Като новия Закон за обществени поръчки, които влиза в противоречие с Конституцията – Чл. 120, Ал. 2 – гарантираща обжалването от страна на гражданите и юридическите лица на всички административни актове, засягащи техни права и интереси. Причината е очевидна – нарушаването на Конституцията е в интерес на едрия бизнес и на обслужващите го политически проекти, каквито са по правило почти всички партийни субекти в страната.

Зависимости и злоупотреби в МВР, ДАНС и службите, свързани с националната сигурност

Отново и отново всяко конкретно престъпление се свежда до възпроизвеждането на скандал, без да се вниква в първопричината – срастването на силовите ведомства с организираната престъпност и липсата на елементарни реформи.

Финансирането на медиите от чуждестранни правителствени и неправителствени донори.

Тази тема не присъства в казионните медии дори под формата на формален дебат. В този случай медиите са заинтересована страна за запазване на статуквото.

Тъмното минало и настояще на редица политици, които определят дневния ред в държавата през последните 32 години

Въпреки изкуствено раздухваните спорадични медийни шоу-скандали, липсва опит за задълбочен анализ и адекватни журналистически разследвания, които поне да се опитат да привлекат вниманието на прокуратурата. По подразбиране у нас всички политици са чисти като ангели. Изключение правят непослушните, които получават пляскане през ръцете, за да им се напомни кои са господарите.

Какви са причините за липсата на гласност по тези и редица други важни за обществото теми? – Очаквайте във втора част утре.

Източник : ПАВЕТО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Total
0
Сподели