Министърът на спорта Радостин Василев в Люксембург (Видео от срещата)

Време за прочитане:1 Минути, 36 Секунди

Министър Василев написа във фейсбук :

Участвах в заседанието на Съвета на министрите на младежта от Европейския съюз, което се проведе в Люксембург. Темата на ориентационния дебат беше „Мобилност на европейските млади доброволци: изграждане на връзки между националния и транснационалния опит с цел подхранване на европейското гражданство“.

Заявих, че като форма на обществена ангажираност в различни направления, доброволчеството може да се използва като мощен социален инструмент в много области, включително за укрепване на солидарността между поколенията, социалната интеграция и активното участие на младите хора на международно, национално, регионално и местно ниво. Изразих категорична позиция, че ММС работи в подкрепа на доброволчеството в тясно сътрудничество с младежките организации и местните власти чрез различни механизми, включително и финансови. През последните години в България се наблюдава засилен интерес към доброволческите дейности по програма „Европейски корпус за солидарност“ и се отчита значителен ръст на броя на участниците. Успоредно с това създаваме благоприятна доброволческа среда за насърчаване на синергиите между националните и регионалните дейности в областта на доброволчеството.

По време на Европейската година на младежта ММС фокусира работата си върху програмата „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега“. Планираме разработването и публикуването на Бяла книга за младежко доброволчество, която да популяризира доброволческата дейност сред младите хора и да отдаде признание на въздействието, което тази дейност оказва върху други публични политики, опазването и защитата на човешкия живот и здраве, индивидуалните човешки права, опазването на околната среда.На европейско ниво би могла да се обмисли и възможността за насърчаване признаването и валидирането на неформалното и самостоятелно учене, както и да се продължат усилията в посока укрепване на статута на участващите в дейности по мобилност доброволци, за да се гарантира признаване на придобитите от тях компетентности.Участниците в Съвета на ЕС одобрихме заключения относно насърчаването на ангажираността на младите хора като катализатори на промяната в полза на опазването на околната среда. Беше приета и Препоръка на Съвета относно мобилността на младите доброволци в Европейския съюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Total
2
Сподели