Кабинетът Петков отчита 1.56 млрд. лв. излишък в държавния бюджет и рекордни приходи към юли 2022 г.

Време за прочитане:1 Минути, 19 Секунди

По предварителни данни и оценки на Министерството на финансите, държавният бюджет към юли 2022 г. е на излишък от 1.56 млрд лв. (1.1% от прогнозния БВП). На месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите от 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имали по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи.

Положително влияние върху ръста на приходите е оказала и постъпилата през юли целева вноска във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” от Българския енергиен холдинг от 456 млн. лв., изчислена за периода от януари до май 2022 г.

Основни параметри по Консолидираната фискална програма (КФП) на база предварителни данни и оценки:

  • Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. се очаква да бъдат 33.776 млрд. лв. (56.6% от годишния разчет) и нарастват с 4.522 млрд. лв. (15.5%) спрямо отчетените за същия период на 2021 г.
  • Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо юли 2021 г. с 3.338 млрд. лв., неданъчните – с 842 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 343 млн. лева.
  • Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли 2022 г. са 32.215 млрд. лв. (48.9 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към юли 2021 г. са били 28.548 млрд. лв.
  • Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 952 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Total
7
Сподели