Евродепутатите искат спиране на средствата за Унгария по Плана за възстановяване

Време за прочитане:2 Минути, 15 Секунди

В доклад приет с 433 гласа “за”, 123 гласа “против” и 28 гласа “въздържал се” Европейският парламент осъжда “целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство” за подкопаване на европейските ценности и изисква резултати в процеса по член 7 от Договора за ЕС. Липсата на решителни действия от страна на ЕС е допринесла за появата на “хибриден режим на изборна автокрация”, т.е. конституционна система, при която се провеждат избори, но не се зачитат демократичните норми и стандарти, заявяват членовете на ЕП.

Докладът, приет в четвъртък се основава на друг доклад, с който ЕП задейства процедурата по член 7 от Договора за ЕС през 2018 г. и изтъква развитието на 12 проблемни области в страната. Новия текст посочва, че ценностите, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, включително демокрацията и основните права в страната, са се влошили допълнително от 2018 г. насам чрез “целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство”, като ситуацията се изостря от бездействието на ЕС. Препоръката е институциите на ЕС трябва да предприемат действия и също така трябва да бъдат подведени под отговорност

Европейският парламент “изразява съжаление относно неспособността на Съвета на ЕС да постигне значим напредък в борбата с отстъплението от демокрацията”. Членовете на ЕП подчертават, че член 7, параграф 1 от Договора за ЕС не изисква единодушие между държавите членки, за да бъде установен очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на ЕС, нито за да бъдат отправени конкретни препоръки и срокове. Те посочват, че всяко по-нататъшно забавяне на действията съгласно правилата на член 7 от Договора за ЕС за защита на ценностите на ЕС в Унгария би било равнозначно на нарушение на принципа на правовата държава от страна на самия Съвет на ЕС.

Евродепутатите настоятелно призовават Европейската комисия да използва в пълна степен всички инструменти, с които разполага, и по-специално Регламента за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава . В момент, когато ценностите на ЕС са особено застрашени от руската война срещу Украйна и нейните действия срещу ЕС, те също така призовават Европейската комисия:

  • 1) Да не одобрява унгарския план за възстановяване и устойчивост, докато Унгария не изпълни изцяло всички съответни препоръки в рамките на европейския семестър и не изпълни всички съответни решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека;
  • 2) Да изключи от финансиране кохезионните програми, които допринасят за злоупотреба със средства на ЕС или за нарушения на принципите на правовата държава; 
  • 3) Да прилага по-стриктно Регламента за общоприложимите разпоредби и Финансовия регламент, за да се справи с всяка злоупотреба със средства на ЕС по политически съображения.

Независимостта на съдебната система, корупцията и свободите на човека продължават да бъдат основни опасения на ЕП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Total
6
Сподели